Corona-maatregelen bij het betreden van het opvangcentrum: