Woon ik in een dierenvriendelijke gemeente?

Woon ik in een dierenvriendelijke gemeente?

Gezien de geografische ligging van het opvangcentrum worden er niet alleen dieren binnen gebracht uit de provincie Vlaams-Brabant maar verzorgen wij ook een groot deel noodlijdende dieren die worden aangetroffen op het grondgebied van de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen en het Brussels Gewest.
Het opvangen van deze duizenden dieren op jaarbasis kost handenvol geld.

Om het kostenplaatje volledig rond te krijgen kunnen we rekenen op een subsidie van de Vlaamse overheid, doch deze stagneert sinds 2015, dit terwijl het aantal op te vangen dieren jaar na jaar blijft stijgen. De subsidie is verre van toereikend om de kosten te dekken, ze is zelfs niet voldoende om de loonkost te dekken.
Naast deze subsidie ontvangen we financiële steun via sponsoring, giften en lidgelden. 
U zal begrijpen dat al deze centen nog niet voldoende zijn, waardoor we vanuit het opvangcentrum ook een aantal evenementen organiseren zoals een eetfestijn, een spaghettizwier, een open-deur, een winterhappening, een plantenverkoop, … enz. 

Ook aan de gemeenten van waaruit dieren worden binnegebracht in het opvangcentrum wordt, weliswaar zonder verplichting natuurlijk, gevraagd om ons een financieel steuntje in de rug te geven. Alle gemeenten die ingaan op de vraag krijgen van het VOC een label opgekleefd als “Wilde dieren vriendelijke gemeente”.
Dit betekent niet alleen dat de gemeente een financiële bijdrage doet, maar ook dat het huidige bestuur van de desbetreffende gemeente zich bewust is dat we samen (inwoners van de gemeente, hun bestuur en het VOC) moeten zorgen voor het behoud van onze Belgische fauna.

Op onderstaande kaart (blauw ingekleurd) kan u controleren of u al dan niet in een “Wilde dieren vriendelijke” gemeente woont. De gemeenten die in het rood zijn ingekleurd zijn lid van het VOC Malderen.
 

Op onderstaande kaart (blauw ingekleurd) kan u controleren of u al dan niet in een “Wilde dierenvriendelijke” gemeente woont. De gemeenten die in het rood zijn ingekleurd zijn gewoon lid van het VOC Malderen.