Over ons

Over ons

We zijn een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) , gekend onder de benaming Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren en staan in voor de opvang van in nood verkerende wilde dieren.

In ons centrum krijgen ze de nodige zorgen en worden ze na een revalidatie zo snel als mogelijk terug in de natuur geplaatst. We streven ernaar dat al onze vogels vóór hun vrijlating voorzien worden van een ‘wetenschappelijke’ ring, zo creëren we de kans om hun verdere reisweg – levensloop, een beetje te kunnen volgen. Bijvoorbeeld een ransuil die gevonden werd in Mechelen, werd na revalidatie geringd en na een tijdje hervangen in Letland.

Gedomesticeerde dieren zoals honden, katten, ganzen, kippen of … worden doorverwezen naar de dierenbescherming.

We bestaan sedert 1987. Inderdaad, enkele decennia geleden werd het opvangcentrum opgericht door Marc Van De Voorde in samenwerking met Wielewaal ‘s Heerenbosch en wijlen dierenarts Hans Segers uit Malderen. Toen was alles nog kleinschalig met enkele kleine vogelkooitjes in onze loods achteraan in de tuin.

In 1989 werd onze initiële locatie te klein en dienden we op zoek te gaan naar een ruimere plaats om het stijgend aantal revaliderende dieren een onderdak te kunnen geven, onder meer voor het bouwen van uilenkooien. Deze zoektocht kwam tot een goed einde toen Georges Van de Vreken, als een geschenk uit de hemel kwam gevallen en ons een aanpalend stuk grond ter beschikking stelde, verhuurde, voor de symbolische prijs van “1 Belgische Frank”. Tot op heden hebben we steeds kunnen rekenen op deze overeenkomst, recent werd de huurovereenkomst nog verlengd voor de komende jaren. Het is mede door deze vrijgevigheid dat we verder zijn kunnen uitbreiden en we momenteel een opvangcentrum zijn die instaat voor de opvang en verzorging van ongeveer 5.000 wilde dieren per jaar. 63% van de binnengebrachte dieren revalideren volledig en krijgen hun plaats in de natuur terug.

Gemeenten van waaruit dieren zijn binnen gebracht in 2019