Volgnummer

Typ het volgnummer van jouw binnengebrachte dier in de “Search” balk.

Volgnummer
Diersoort
Omschrijving
0--
900Steenmarter (verkeer)Overleden
901vink (raam)Overleden
902Tam konijn (ziekte)Geëuthanaseerd
903Turkse tortel (breuk)Overleden
908Eekhoorn (wonde)Overleden
909Fuut (wonde)Vrijgelaten
910Eekhoorn (jong)Revalidatie buitenkooi
911Egel (uitputting)Revalidatie buitenkooi
912Kauw (vast in schouw)Vrijgelaten
914Turkse tortel (kat)Revalidatie buitenkooi
915Turkse tortel (jong)Revalidatie buitenkooi
916Merel (raam)Vrijgelaten
917Houtduif (breuk)Overleden
918Haas (jong)Vrijgelaten
919Stadsduif (wonde)Geplaatst - geadopteerd
920Sierduif (breuk)Geëuthanaseerd
921Kauw (vast in schouw)Vrijgelaten
922Egel (andere oorzaak)Revalidatie buitenkooi
923Sierduif (uitputting)Revalidatie buitenkooi
924Houtduif (breuk)Overleden
925Merel (kat)Revalidatie buitenkooi
926Stadsduif (uitputting)Revalidatie buitenkooi
927Houtduif (uitputting)Revalidatie buitenkooi
928Wild konijn (jong)Revalidatie buitenkooi
929Wild konijn (jong)Revalidatie buitenkooi
930Wild konijn (jong)Revalidatie buitenkooi
931Turkse tortel (jong)Revalidatie buitenkooi
932Turkse tortel (jong)Revalidatie buitenkooi
933Turkse tortel (wonde)Nog in verzorging
934Turkse tortel (kat)Revalidatie buitenkooi
935Turkse tortel (jong)Nog in verzorging
936Turkse tortel (jong)Nog in verzorging
937Ekster (verkeer)Vrijgelaten
938Egel (uitputting)Revalidatie buitenkooi
939Witte kwikstaart (kat)Overleden
940Tam konijn (verdwaald)Geplaatst - geadopteerd
943Wild konijn (jong)Vrijgelaten
944Houtduif (vast in schouw)Vrijgelaten
945Turkse Tortel (Jong/Nestjong)Nog in verzorging
946Kokmeeuw (Open botbreuk)Geëuthanaseerd
947Ged. eend (ombekend)Overleden
948Haas (kat)Overleden
951Wilde eend (verkeer)Vrijgelaten
952Turkse tortel (jong)Nog in verzorging
953Houtduif (breuk)Geëuthanaseerd
954HoutduifVrijgelaten
955EgelRevalidatie buitenkooi
956Steenmarter (jong)Nog in verzorging
957Turkse tortel (jong)Nog in verzorging
958Turkse tortel (jong)Nog in verzorging
962Merel (jong)Nog in verzorging
963Kauw (verkeer)Vrijgelaten
964Turkse tortel (jong)Nog in verzorging
965Houtduif (uitputting/kat)Overleden
966Kraai (uitputting)Nog in verzorging
968Vos (jong)Nog in verzorging
969Turkse tortel (kat)Nog in verzorging
970Egel (halfwas)Revalidatie buitenkooi
971Egel (wonde)Geëuthanaseerd
972Eekhoorn (jong)Revalidatie buitenkooi
973Turkse tortel (kat)Nog in verzorging
974Houtduif (breuk)Geëuthanaseerd
975Huismus (raam)Vrijgelaten
976Houtduif (andere oorzaak)Revalidatie buitenkooi
977EgelRevalidatie buitenkooi
983Turkse tortel (raam)Vrijgelaten
984Stadsduif (uitputting)Revalidatie buitenkooi
985Turkse tortel (Natuurlijke predator)Overleden
986Ekster (wonde)Overleden
987Ged. eeend (ziekte)Overleden
988Korenslang (verdwaald)Nog in verzorging
989Turkse tortel (breuk)Geëuthanaseerd
990Ekster (Jong)Nog in verzorging
991Egel (ziekte)Overleden
992Wilde eend (andere oorzaak)Vrijgelaten
995Turkse tortel (jong)Nog in verzorging
996Egel (wonde)Overleden
997Stadsduif (breuk, kat)Geëuthanaseerd
998Egel (wonde)Geëuthanaseerd
999Stadsduif (verdwaald)Revalidatie buitenkooi
1000Muskuseend (andere oorzaak)Terug naar eigenaar
1002Stadsduif (verkeer)Nog in verzorging
1003Turkse tortel (jong, natuurlijke predator)Overleden
1007Turkse tortel (kat)Revalidatie buitenkooi
1009Pimpelmees (breuk)Overleden
1010Merel (kat)Revalidatie buitenkooi
1011Heggenmus (Jong/nestjong)Nog in verzorging
1012Haas (hond, jong)Overleden
1013Bosuil (wonde)Revalidatie buitenkooi
1014Houtduif (jong)Nog in verzorging
1015Blauwe reiger (breuk)Geëuthanaseerd
1017Stadsduif (verdwaald, uitputting)Revalidatie buitenkooi
1018Houtduif (uitputting)Revalidatie buitenkooi
1019Houtduif (uitputting)Revalidatie buitenkooi
1021Houtduif (breuk)Nog in verzorging
1023Merel (jong)Nog in verzorging
1024Merel (jong)Nog in verzorging
1025Merel (jong)Nog in verzorging
1026Stadsduif (breuk)Nog in verzorging
1027Turkse tortel (jong)Nog in verzorging
1028Grasparkiet (verdwaald)Revalidatie buitenkooi
1029Bosuil (jong)Nog in verzorging
1030Bosuil (jong)Nog in verzorging
1031Kanarie (kat)Overleden
1032Houtduif (breuk)Geëuthanaseerd
1033Bosuil (Jong/verkeer)Nog in verzorging
1034Gedom. duif (verdwaald)Terug naar eigenaar
1038Turkse Tortel (Jong/Nestjong)Nog in verzorging
1039Bosuil (Jong/nestjong)Nog in verzorging
1040Wilde eend (verkeer)Overleden
1041Nijlgans (jong/nestjong)Nog in verzorging
1042Bosuil (jong)Nog in verzorging
1043Zwartkop (raam)Vrijgelaten
1044Wilde eend (jong)Nog in verzorging
1045Wilde eend (jong)Nog in verzorging
1046Wilde eend (jong)Nog in verzorging
1047Wilde eend (jong)Nog in verzorging
1048Houtduif (uitputting)Nog in verzorging
1051Heggenmus (jong)Nog in verzorging
1052Houtduif (uitputting)Nog in verzorging
1053Stadsduif (verdwaald)Revalidatie buitenkooi
1054Turkse tortel (Natuurlijke predator)Overleden
1055Turkse tortel (verkeer)Revalidatie buitenkooi
1056Zwartkop (raam)Vrijgelaten
1057Wilde eend (andere oorzaak)Revalidatie buitenkooi
1058Stadsduif (jong)Nog in verzorging
1060Wild konijn (jong, verdwaald)Vrijgelaten
1061Vink (verkeer)Overleden
1062Kauw (uitputting)Nog in verzorging
1063Turkse tortel (raam)Vrijgelaten
1064Houtduif (kat)Nog in verzorging
1065Kauw (verkeer)Nog in verzorging
1066Stadsduif (uitputting)Revalidatie buitenkooi
1067Houtduif (breuk)Geëuthanaseerd
1068Houtduif (jong)Nog in verzorging
1070Egel (uitputting)Nog in verzorging
1071Turkse tortel (raam)Revalidatie buitenkooi
1073Merel (raam)Vrijgelaten
1074Turkse tortel (kat)Nog in verzorging
1075Tjiftjaf (raam)Vrijgelaten
1079Turkse Tortel (Natuurlijke Predator)Nog in verzorging
1080Ekster (vast in schouw)Revalidatie buitenkooi
1083Gekraagde roodstaart (raam)Vrijgelaten
1084Kokmeeuw (Breuk)Geëuthanaseerd
1085Ged. duif (wonde)Nog in verzorging
1088Houtduif (breuk)Nog in verzorging
1089Stadsduif (uitputting)Nog in verzorging
1093Wilde eend (jong)Nog in verzorging
1094Stadsduif (uitputting)Nog in verzorging
1095Haas (jong)Nog in verzorging
1096Egel (halfwas)Nog in verzorging
1099Turkse tortel (hond)Nog in verzorging

Klik dan op het “+”-icoontje na het ingeven van jouw volgnummer om de huidige toestand te bekijken.