Word lid

Keuze lidmaatschap

Word lid

Om de jaarlijks ongeveer 7.000 vogels en wilde dieren op te vangen en te verzorgen is een grote hoeveelheid geld nodig. Dit kan u doen door deel te nemen aan onze activiteiten maar ook door lid te worden van onze vzw. Hierdoor krijgt u jaarlijks vier maal ons V.O.C.-Nieuws en een lidkaart.

Uw steun is dus van essentieel belang! U kan lid worden door:

– 10 euro/jaar (gewoon lid) te storten. U ontvangt 4 maal per jaar ons V.O.C – NIEUWS

– 25 euro/jaar (steunend lid) te storten. U ontvangt 4 maal per jaar ons V.O.C – NIEUWS

– 100 euro/jaar (erelid) te storten. U ontvangt 4 maal per jaar ons V.O.C – NIEUWS

Schrijf het bedrag van uw keuze over op ons rekeningnummer BE31 7510 0320 2555 met vermelding “lidmaatschap VOC Malderen”.