Geschiedenis

Geschiedenis

We zijn een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) , gekend onder de benaming Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren en staan in voor de opvang van in nood verkerende wilde dieren.

In ons centrum krijgen ze de nodige zorgen en worden ze na een revalidatie zo snel als mogelijk terug in de natuur geplaatst. We streven ernaar dat al onze vogels vóór hun vrijlating voorzien worden van een ‘wetenschappelijke’ ring, zo creëren we de kans om hun verdere reisweg – levensloop, een beetje te kunnen volgen. Bijvoorbeeld een ransuil die gevonden werd in Mechelen, werd na revalidatie geringd en na een tijdje hervangen in Letland.

Gedomesticeerde dieren zoals honden, katten, ganzen, kippen of … worden doorverwezen naar de dierenbescherming.

We bestaan sedert 1987. Inderdaad, enkele decennia geleden werd het opvangcentrum opgericht door Marc Van De Voorde in samenwerking met Wielewaal ’s Heerenbosch en wijlen dierenarts Hans Segers uit Malderen. Toen was alles nog kleinschalig met enkele kleine vogelkooitjes in onze loods achteraan in de tuin.

In 1989 werd onze initiële locatie te klein en dienden we op zoek te gaan naar een ruimere plaats om het stijgend aantal revaliderende dieren een onderdak te kunnen geven, onder meer voor het bouwen van uitwenkooien. Deze zoektocht kwam tot een goed einde toen Georges Van de Vreken, als een geschenk uit de hemel kwam gevallen en ons een aanpalend stuk grond ter beschikking stelde en verhuurde voor de symbolische prijs van “1 Belgische Frank”. Tot op heden hebben we steeds kunnen rekenen op deze overeenkomst, recent werd de huurovereenkomst nog verlengd voor de komende jaren. Het is mede door deze vrijgevigheid dat we verder zijn kunnen uitbreiden en we momenteel een opvangcentrum zijn die instaat voor de opvang en verzorging van ongeveer 5.000 wilde dieren per jaar. 63% van de binnengebrachte dieren revalideren volledig en krijgen hun plaats in de natuur terug.

In de loop van 1990 ligt een hervorming aan de basis van de oprichting onze V.Z.W. zoals hij vandaag nog steeds bestaat. V.Z.W. betekent dus ook dat alle kosten zelf dienen gedragen te worden.

Vanaf 2005 konden we rekenen op een subsidie van de Vlaamse regering en de Provincie Vlaams-Brabant. Deze subsidies waren toen groot genoeg om 60% van de totale werking te bekostigen, inclusief de personeelskosten.

Recent, in 2015 werd door de overheid algemeen beslist tot besparingsmaatregelen. Dit betekende een sterke vermindering van de subsidies, dit terwijl het aantal op te vangen dieren maar bleef stijgen. De hap uit de eerder toegekende subsidies resulteerde en resulteert ook op heden dat ze nog slechts 30% van de totale werking bekostigen of net genoeg zijn om 50% van de personeelskost te dekken. Voor alle resterende kosten dient onze V.Z.W. dus zelf in te staan.

Mede door deze besparingsmaatregelen dienden we zelf te reorganiseren en enkele moeilijke beslissingen te nemen zoals het annuleren om zelf dieren op te halen. Daarvoor vallen we momenteel terug op het Wildlife Taxi Team (W.T.T.) opgericht in de schoot van Vogelbescherming Vlaanderen en het Wildlife Intervention Team (W.I.T.), een initiatief van één van onze medewerkers.

Vogels uit de schouw halen, het rondleiden van groepen of schoolklassen, gebeurde vroeger gratis doch nu tegen een kleine vergoeding, die bijdraagt om jaarlijks aan het totale kostenplaatje te voldoen.

Ons opvangcentrum (VOC) is dus geen overheidsinstelling, we worden ook niet betaald of gesponsord door Vogelbescherming Vlaanderen … neen we dienen er zelf voor te zorgen dat we aan genoeg centen raken om de noodlijdende wilde dieren een twee kans te geven. Dit doen we door ledenwerving, het organiseren van een aantal activiteiten zoals spaghettizwier, open-deur, nacht van de duisternis, pensen- en balletjeszwier, verkoop van wafels, inzamelen van oude metalen, afgedankte GSM toestellen, lege inktpatronen en toners, houten wijnkistjes, … en natuurlijk ook de verkoop van wintervoeding, voederplanken en nestkastjes die in eigen huis met de hand en kwalitatief vervaardigd worden.

Om de dagdagelijkse taken in ons VOC te kunnen verzekeren kunnen we naast het vast personeel rekenen op een groep van gemotiveerde vrijwilligers die in alle weersomstandigheden klaar staan om de dieren te verzorgen en het onderhoud van de kooien uit te voeren.

Voor de medische expertise konden we vroeger rekenen op de hulp van dierenarts Hans Segers, die spijtig genoeg een tiental jaren geleden kwam te overlijden. De fakkel van ‘waarnemend dierenarts’ werd onmiddellijk overgenomen door Dr. Peter Mievis, Meir 25 – 1840 Steenhuffel (052/30.59.22), die een quasi kosteloze doch onmisbare bijstand verleent bij het toedienen van de medische zorgen.

Via deze weg wensen we al deze mensen nogmaals te bedanken voor hun inzet… .

Indien u zich geroepen zou voelen om deel uit te maken van deze prachtige groep mensen en u wil wat vrije tijd besteden aan de zorg voor noodlijdende dieren dan bent u zeker welkom in ons VOC, Boeksheide 51 – 1840 MALDEREN (052/33.64.10).

Binnen onze organisatie is er tevens een jeugdafdeling – jeugdraad, opgericht die ruimte geeft om onze jongeren kennis te laten maken met alle aspecten van de verzorging. Vanaf de leeftijd van 14 jaar kan je elke zaterdagvoormiddag in ons centrum terecht om er een handje toe te steken.

Wenst u ons VOC te bezoeken dan kan dit in principe elke dag, we zijn trouwens 365 op 365 dagen beschikbaar en dit van 09.00 uur tot 24.00 uur.

Ook groepen of klassen zijn welkom en kunnen genieten van een rondleiding op ons terrein die afgesloten wordt in onze educatieve ruimte waar we proberen een antwoord te geven op alle vragen met betrekking tot onze Belgische fauna.