Nestjongen

Nestjongen

Jonge dieren: afblijven of niet?

Tijdens de zomermaanden worden er elk jaar heel wat jonge dieren naar het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren gebracht. Een groot deel van deze dieren wordt vaak onterecht door mensen opgepakt en meegenomen.
In elk geval geldt deze belangrijke regel: probeer niet zelf het jong groot te brengen! Geef nooit of te nimmer koemelk of brood! Elk dier heeft zijn specifiek voedsel en zorgen nodig.

Wat te doen als je een jonge vogel op de grond vindt?

Het is niet omdat je een jonge vogel hulpeloos aantreft in uw tuin, dat hij echt hulpeloos is. De meeste nestjongen vliegen te vroeg uit hun nestje en kunnen nog net niet vliegen.
De ouders zijn meestal vlakbij. Jonge vogels kunnen door niemand beter grootgebracht worden dan door hun eigen ouders. Geef ze de tijd om te leren vliegen en na enkele dagen zul je zien dat ze voorgoed vertrokken zijn.

De kat is ook geen reden om jonge vogels binnen te brengen.
Enkel en alleen wanneer een jong gebeten is door een kat of hond of de dreiging heel nabij is, is het noodzakelijk dat het naar een opvangcentrum wordt gebracht. Zelfs al ziet u geen verwondingen, het gevaar van een bacteriële infectie is heel hoog. De jonge vogel krijgt dan aangepaste medicatie.
Probeer de katten uit de buurt te houden of enkele dagen binnen te houden.

Heb je te maken met een naakt nestjong, dan ga je best op zoek naar het nest. Het zou kunnen dat het jong per ongeluk door zijn broertjes of zusjes uit zijn nest is geduwd. Je kunt zo een jong gerust terug in het nest zetten, zijn moeder zal het niet uitstoten vermits de reukzin bij vogels bijna niet ontwikkeld is.
De moeder ruikt dus niet dat er mensen aan haar jong zijn geweest.
Indien je het nest niet kunt vinden, moet je het diertje naar het opvangcentrum brengen waar het in de couveuse verder wordt verzorgd.

Indien je een nestjong vindt die hulp nodig heeft, wacht dan niet te lang om het naar het VOC Malderen te brengen. Sommige vogels hebben om het halfuur eten nodig. Andere vogels raken snel onderkoeld. Een jong dier kan je warm houden door een fles op lichaamstemperatuur gewikkeld in een doek ernaast te houden.

Voor jonge zoogdieren geldt dan weer een heel ander verhaal.

Eénmaal een zoogdierenjong aangeraakt is door mensen (bvb. spelende kinderen), moét het binnengebracht worden. De moeder zal het jong verstoten, zij zal het niet meer herkennen als haar jong.

Daarom is het goed om kinderen te waarschuwen nooit een dier zomaar op te pakken, hoe lief het ook lijkt.
Probeer ook nooit zelf een jonge eekhoorn, egel of wild konijn zelf groot te brengen. Naast het feit dat dit verboden is bij wet, mag gesteld worden dat het immers specialistenwerk is.

De dieren mogen, in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, absoluut geen koemelk krijgen. In het opvangcentrum krijgen ze speciale melk die naargelang het diersoort wordt aangepast.

Reekalfjes laat je best met rust

Graag willen we uw aandacht vragen voor het probleem van de reekalfjes die in 90% van de gevallen onterecht uit hun natuurlijk leefgebied worden weggehaald en aan een opvangcentrum worden toevertrouwd. 
In de periode tussen half mei en half juni worden de jongen geworpen.
Als je tijdens het wandelen een jonge ree in het gras ziet liggen, is er meestal niets aan de hand. Net zoals bij jonge haasjes worden jonge reeën maar enkele keren per dag gevoederd door de reegeit en blijft deze laatste buiten de voederbeurten uit de buurt van haar jong.

Bij afwezigheid van de moeder maken de kalfjes zich zo klein en onopvallend mogelijk zodat ze quasi onzichtbaar blijven voor roofdieren. Jonge reeën hebben vrijwel geen eigen geur wat een extra troef is om onvindbaar te blijven voor hun natuurlijke vijanden.

Mocht je tijdens een wandeling een jonge ree zien liggen, blijf en dan zeker af. Eens je de jonge ree hebt aangeraakt, zal het verstoten worden door zijn moeder en uiteindelijk een wrede hongerdood sterven.

Als je echter een jonge ree schreeuwend ziet rondlopen, dan is er iets aan de hand.
Het dier heeft dan waarschijnlijk honger en roept om zijn moeder die om de één of andere reden is verdwenen. Probeer het dier niet zelf te vangen maar contacteer ons.
Tip voor de hondenbezitters: dit is dé periode van het jaar om uw hond aan de leiband te houden zodat hij niet per ongeluk een ree verstoort of verjaagt.

Vind je een gewonde ree of een ree die zich in een levensbedreigende situatie bevindt, hou afstand en raak vooral het dier niet aan, vermijd lawaai en licht. Reeën zijn zeer stressgevoelige dieren en kunnen sterven van schrik. Bewaar voldoende afstand en roep zo snel als mogelijk onze hulp in.